Verkiezingen Gezinsbond Regio Halle

Beste bestuursleden, beste vrijwilligers van Regio Halle

Het is de bedoeling dat de voorzitter of secretaris van de afdeling deze nota of link doorstuurt aan zijn/haar bestuursleden.

Graag nodigen we jullie uit op onze Regioraad met verkiezing voor de nieuwe Regiokern Regio Halle.

Datum: woensdag 26 april om 19.00
Locatie: zaal Parecia – Edingsesteenweg 250 – 1755 Leerbeek

We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn zodat de stemming geldig kan doorgaan.

We zijn verplicht om voor 30 juni 2023 deze verkiezingen te organiseren.
Ieder bestuurslid van een afdeling uit de Regio Halle kan zich kandidaat stellen voor de Regiokern. Het is wenselijk dat de kandidaten aanwezig zijn op deze vergadering/verkiezing.
De kandidaten moeten opgeven in welke hoedanigheid/functie ze willen meewerken in de Regiokern van Regio Halle.

De Regiokern moet bestaan uit minimaal 4 personen, dit minstens uit 3 verschillende afdelingen.

  • Voorzitter
  • Ondervoorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • ……..

We hebben ervoor gekozen om minimaal deze 4 kernfuncties tijdens de regioraad te verkiezen.
Iedere vertegenwoordigde afdeling heeft recht op 1 stem, onafhankelijk met hoeveel deze afdeling aanwezig is.
Indien er geen 50% van onze actieve afdelingen aanwezig zijn zullen we verplicht om zijn deze regioraad/verkiezing te verplaatsen naar een latere datum (normaal gezien op zelfde locatie zelfde tijdstip) en dit voor 15 juni 2023.

De Regio Halle telt ongeveer 2300 leden waardoor we 2 regionale afgevaardigden moeten voordragen
(1 vrouw en 1 man) voor de Algemene Vergadering in Brussel.

Deze zullen uit de leden van de Regioraad verkozen worden tijdens deze Regioraad.
De afdelingen kunnen een kandidaat voorstellen op de Regioraad.
Indien een regionale afgevaardigde niet kan deelnemen aan de Algemene Vergadering van Gezinsbond Centraal mag hij wel een volmacht geven aan een ander lid van de Regiokern.

Agenda: Regioraad 26 april 2023

  1. Welkom met broodjes
  2. Verkiezing van de regiokern (reglement, voorstelling kandidaten, verkiezing, …)
  3. Korte pauze
  4. Verkiezing van 2 leden voor de Algemene Vergadering Gezinsbond Brussel
  5. Algemene rondvraag

We kijken er naar uit om onze Regiokern en Regioraad te versterken.
We hopen jullie talrijk mogen verwelkomen.

Inschrijvingen voor de regioraad met verkiezing moeten schriftelijk of via email aan het Regiosecretariaat worden meegedeeld: secretaris@gezinsbond-regio-halle.be

De kandidaten voor de regiokern kunnen dit in hetzelfde document aangeven en dit tot 48 uur voor de Regioraad van 26 april 2023 om 19.00 u.
Schriftelijke inschrijvingen en kandidaatstelling sturen aan:

Secretariaat Gezinsbond Regio Halle

P.a. Edingsesteenweg 198 – 1755 Leerbeek

Jos Van Hoegaerden                                           Urbain Neukermans
Secretaris Gezinsbond Regio Halle                    Voorzitter Gezinsbond Regio Halle

P.a. Edingsesteenweg 198
1755 Leerbeek

E-mail: secretaris@gezinsbond-regio-halle.be
https://www.gezinsbond-regio-halle.be

GSM: +32 (0) 479 94 41 48 – Tel: +32 (0) 2 306 08 69